B.

 • Bakebulla och tunnekanna göra såta vänner.
 • Bakom arfvingars tårar ofta man löjet spårar.
 • Bakom ordet bör finnas en man.

 • Baktal gör vänskillnad.
 • Bannor bita inte till bens.
 • Barn gå ifrån hjertat och till hjertat.
 • Barn gör barns gerning.
 • Barn gör så i by, som hemma vandt.
 • Barn leka med nötter och gammalt folk med eder.
 • Barn måste ha äpple med riset.
 • Barn och narrar tala snarast sannt (tala sanningen).
 • Barn utan bröd är en stor nöd.
 • Barn är modrens bästa speleman.
 • Barn äro fattig mans rikedom.
 • Barnagömmor, arma gömmor.
 • Barnaminnet är långt.
 • Barnen äro aldrig så många, att ej fadren är äldst.
 • Barnen äro ej för många, när de arta sig väl.
 • Barnryggen måste böjas i tid.
 • Beck och tjära är båtsmans ära.
 • Bed ingen annan om det du icke sjelf vill göra.
 • Bedja är tyngre än plöja.
 • Begynna med en nål, sluta med en silfverskål (om snatteri).
 • Behåll ett godt kort till sista sticket.
 • Bekymren bo under höga tak.
 • Bekänd sak är halft tillgifven.
 • Bekänd sak är så god som vittnad.
 • Betsel och töm hålla hästen i styr.
 • Bi utan vise flyga ville vägar.
 • Bida och lida stillar mycken qvida.
 • Bileams åsna såg bättre än hennes herre.
 • Bjud icke lusen i skinnfällen, hon kommer nog objuden.
 • Bjud sällan till gäst din vän, aldrig din ovän.
 • Björnen slår man inte med ris.
 • Bland hundra galna skall man inte finna en klok.
 • Bland Mammons dyrkare finnes ingen sekterism.
 • Bland trenne stallbröder blir en klämd.
 • Blandar man sig i draf, blir man äten af svin; blandar man sig i guld, blir man lagd i skrin.
 • Blidt väder lockar barnen ut.
 • Blind höna hittar också ett korn.
 • Blind man bör inte döma om färger.
 • Blir det gjordt, nog blir det spordt.
 • Blixten slår gerna ned i höga torn.
 • Blodet är alltid tjockare än vattnet.
 • Blott det närvarande kan tillfoga skada.
 • Blyg hund blir sällan fet.
 • Blyg man duger inte till hofs (vid hofvet).
 • Blyg tiggare får ofta svälta.
 • Blysvärd i guldbalja (= fager yta och råa seder).
 • Bläck och penna äro de säkraste vittnen.
 • Blygsam qvinna är en dygdespegel.
 • Blygsamhet är ungdomens prydnad.
 • Blygt barn rodnar snart.
 • Blödig tuktan gör tredska barn.
 • Blödigt hjerta, stor smärta.
 • Bocken vet nog att han har horn.
 • Bokstafven blygs icke.
 • Bondebruk är inte barnalek.
 • Bondefot och herresko passa inte väl tillsammans.
 • Bonden bör först ha sin rätt, sedan kungen.
 • Bonden flyttar ej bo, utan att mista en ko.
 • Bonden är inte mätt förrän han hickar.
 • Bondens fjät göra åkern fet.
 • Bondtron är den bästa.
 • Bordblyger får största skadan.
 • Borgen bar armod i följe.
 • Borta sträng, hemma dräng.
 • Borta är bra, men hemma är bäst.
 • Bot hör till synd, liksom lus till skorf.
 • Brodersämjan räcker inte alltid till.
 • Bruka ej den till din läkare, som skall ärfva dig.
 • Brukad nyckel är alltid blank.
 • Brå rik blir lång fattig.
 • Bråhett svalkas snart.
 • Bråkärt glömmes snart.
 • Bråköp blir ångerköp.
 • Brändt barn skyr elden.
 • Brändt är icke stekt.
 • Bygga hus i luften ger en oviss grundval.
 • Bygga hus med hvars mans råd kommer sällan tak på.
 • Bygger du ett hus, så glöm inte taket.
 • Bygående höna får antingen korn i kräfva eller käpp i nacke.
 • Bälgen är det bästa på räfven och fjädrarna på strutsen.
 • Bäst att bli klok af andras skada.
 • Bäst att följa marken efter.
 • Bäst att göra frid med draget svärd.
 • Bäst att göra godt, så spörjs det minst.
 • Bäst att hålla sig på mattan.
 • Bäst att hålla upp, medan leken är god.
 • Bäst att inte ha någon trasa (slarfva) med i den byken.
 • Bäst att lida, det man inte kan vrida.
 • Bäst att rätta munnen efter matsäcken.
 • Bäst att smida, medan jernet är varmt.
 • Bäst att taga det säkra för det osäkra.
 • Bäst att taga emot lyckan medan hon tillbjudes.
 • Bäst att taga skeden i vackra hand.
 • Bäst att tiga och stoppa i tålamodspåsen.
 • Bäst att tiga när ingen frågar.
 • Bäst att vara lugn som en filbunke.
 • Bästa frukterna hänga i toppen.
 • Bästa fäktare få snarast hugg.
 • Bästa gödsel faller från husböndens sko.
 • Bästa hvete har också agnar.
 • Bästa musik, när mun och hjerta qväda ett.
 • Bästa simmare kan också drunkna.
 • Bättre att andra säga: der löper han, än att de skola säga: der ligger han.
 • Bättre att barnet gråter, än att föräldrarna sucka.
 • Bättre att fattigt folk sitter för din dörr, än du för deras.
 • Bättre betala kocken, än apotekarn.
 • Bättre blifva klok af skadan än af skammen.
 • Bättre blåsa på gröten, än bränna sig.
 • Bättre bocka hufvudet, än stöta pannan.
 • Bättre bryta af sig armen, än halsen.
 • Bättre den första vreden än den sista skadan.
 • Bättre dricka upp mjölken än äta upp kon.
 • Bättre ega än önska.
 • Bättre en fågel i handen, än tio i skogen.
 • Bättre en kaka med ro, än två med oro.
 • Bättre en lapp, än ett hål.
 • Bättre en lefvande hund, än ett dödt lejon.
 • Bättre en mager förlikning, än en fet rättegång.
 • Bättre en rik bonde, än en fattig adelsman.
 • Bättre en rätt kål med kärlek, än en gödd oxe med hat.
 • Bättre en sur vän, än en söt fiende.
 • Bättre en uppenbar fiende, än en hemlig ovän.
 • Bättre en viss fred, än en oviss seger.
 • Bättre enögd, än blind.
 • Bättre ett fruktbart äppleträd, än ett torrt lagerträd.
 • Bättre ett godt rykte, än stora rikedomar.
 • Bättre ett ord före, än tio efter.
 • Bättre ett qvintin lycka, än ett skålpund vett.
 • Bättre ett åsyna vittne, än tio, som »hört berättas».
 • Bättre fattig med ära, än rik med skam.
 • Bättre fly än illa fäkta.
 • Bättre fria en brottslig, än fälla en oskyldig.
 • Bättre fråga än fara vilse.
  Bättre fä vänner och trygga, än många som gå till rygga.
 • Bättre förekomma, än förekommas.
 • Bättre förevar, än eftersnar.
 • Bättre grof kaka, än intet smaka.
 • Bättre gå barfota, än hafva inga fötter.
 • Bättre gå omkring, än falla i diket.
 • Bättre gå till sängs utan aftonvard, än stiga upp med gäld.
 • Bättre gömma en skilling, än förlora en daler.
 • Bättre göra tio ärliga, än en till skälm.
 • Bättre halft bröd, än allt mista.
 • Bättre krig, än oviss fred.
 • Bättre kröka ryggen, än stöta sig i dörren.
 • Bättre köra sakta, än släpa lasset till bys.
 • Bättre lida för sanning, än taga lön för lögn.
 • Bättre lida orätt, än göra orätt.
 • Bättre liten fisk, än intet på disk.
 • Bättre liten harm, än stor skada.
 • Bättre litet och godt, än mycket som till intet duger.
 • Bättre låta bära sig till grafven af fyra, än gå dit sjelf.
 • Bättre lägga sig sjelf, än låta sig kastas omkull.
 • Bättre mager soppa, än intet doppa.
 • Bättre mat, än målad vägg.
 • Bättre mista en tå, än hela foten.
 • Bättre något nött, än allt förödt.
 • Bättre något släppa, än allt mista.
 • Bättre något än intet.
 • Bättre rikta skomakaren, än apothekaren.
 • Bättre sent än aldrig.
 • Bättre skrynka på skon, än blåsa på foten.
 • Bättre små fiskar, än tomma diskar.
 • Bättre snafva med fötterna, än med tungan.
 • Bättre strax neka, än länge lofva.
 • Bättre stämma i bäcken, än i ån.
 • Bättre såras af sin vän, än kyssas af sin ovän.
 • Bättre taga varning af ord, än af hugg.
 • Bättre tiga, än illa tala.
 • Bättre tunnt öl, än tomma kar.
 • Bättre två gånger fråga, än fara en gång vill.
 • Bättre två gånger mätet, än en gång förgätet.
 • Bättre vara brödlös, än rådlös.
 • Bättre vara ensam, än i dåligt sällskap.
 • Bättre väcka afund, än medömkan.
 • Bättre väl dö, än illa lefva.
 • Bättre vända om i tid, än att gå vilse.
 • Bättre vända sig till Gud sjelf, än till hans helgon.
  Bättring är bästa ånger.
 • Bättring gör syndaren fri.
 • Böj vidjan medan hon är grön, så blir hon både fager och skön.
 • Bön och tro får både oxe och ko.
 • Bön är dyraste köpet.
 • Bönder äro inte gäss för det de äro grå.