Å.

 
  • Ålder kan ej döljas.
  • Åsnan och näktergalen sjunga ej samma visa.
  • Åsnan, om ock bärande en guldsäck, äter likväl tistlar Åsnan är en dålig sångare, hon begynner alltid for högt.

  • Åsnor finnas ock på två ben.
  • Åt en elak ko ger vår Herre korta horn.
  • Åt en god hund skall man gifva ett godt ben.