Ä.

 • Ädelstenen gäller som man räknar den till.
 • Äfven skillingen är blank, när den kommer från myntet.
 • Äfven solen har fläckar.

 • Ägget vill lära honan värpa.
 • Äkta stånd är ärestånd.
 • Äktenskap slutas i himmelen.
 • Älska din broder, men hata hans fel.
 • Älska dina barn i ungdomen, så att de icke förakta dig i ålderdomen.
 • Älskar du mig, så älskar du äfven min hund.
 • Älskog och dryck äro närmaste fränder.
 • Än står stenen i grönan dal.
 • Ändan kröner verket.
 • Ännu kan vår Herre ge sill åt Göteborgarn.
 • Ännu lefver Gud.
 • Äpplet faller inte långt ifrån trädet.
 • Äpplet är rödt, men masken är derinne; flickan är skön, men har ett elakt sinne.
 • Är dricka en ära, så är heller ingen skam att spy.
 • Är godset borta, är också modet borta.
 • Är Gud inte med, går allting på sned.
 • Är Gud med dig, ho kan då vara emot dig ?
 • Är guldet din brud, blifva trasor din slutliga skrud. Är lyckan god, kalfvar så snart oxe som ko.
 • Är lyckan god, så kommer hon igen.
 • Är sämjan god, nog är rummet godt (nog är sängen stor).
 • Är vinden emot, så lovera.
 • Är vinsten stor, är ock faran stor.
 • Är änden god, så är allting godt.
 • Ära den som äras bör.
 • Ära dig sjelf, så ära dig andra.
 • Ära och högmod äro tvillingbarn.
 • Ära utan inkomst mättar ej.
 • Äran är det vackraste trädet i skogen.
 • Äregirig blir aldrig nöjd.
 • Ärfd penning är snart förtärd.
 • Ärfva är icke förvärfva.
 • Ärlig gör rik.
 • Ärlig man aktar hvarken lof eller tadel.
 • Ärligheten är en säker staf att luta sig vid.
 • Ät fisken medan den är färsk och gift din dotter medan hon är ung.
 • Äta litet och ligga rent gör en sund kropp.
 • Äta med alla, hålla med ingen.

 

%MCEPASTEBIN%