I.

 • I buren lär fågeln att sjunga.
 • I dag gull, i morgon mull.
 • I dag köpman, i morgon tiggare.

 • I dag mig, i morgon dig.
 • I dag rik, i morgon lik.
 • I dag röd, i morgon död.
 • I denna verldens affärer kommer man längre med misstroende än förtroende.
 • I det lugnaste vattnet gå de största fiskarna.
 • I gamla ugnar bakar man också bröd.
 • I god dryck är mat.
 • I grundt vatten fångar man inga stora fiskar.
 • I Guds visthus finnes mycket sofvel.
 • I hvilket finger man skär sig, så blöder det.
 • I kojan finnes ofta, hvad man ej finner i palatset.
 • I krig gå slag för lag och våld för rätt.
 • I källan smakar vattnet bäst.
 • I morgon är också en dag. (Jfr 2 Kor. 6: 2; Syr. 5: 8),
 • I nöden pröfvas vännen.
 • I nödfall dansar man på träben.
 • I ringa herberge finnes ofta klok värd.
 • I stilla väder äro alla goda sjömän.
 • I stormen stadgas ekens rot.
 • I vax kan man trycka hvad man vill.
 • Icke alla fåglar äro hökar.
 • Icke alla åsnor ha långa öron.
 • Icke allt hvarpå det står London är från England.
 • Icke hvar dag kommer hval i land.
 • Icke två mågar åt en dotter.
 • Icke två tungor i en mun.
 • Ifver är en förträfflig tjenare, men en klen herre.
 • Igeln släpper inte förr än den har sugit sig full.
 • Igenkomst är den bästa tacksägelsen.
 • Ihålig tand smittar sin granne.
 • Ihärdighet och tålamod är stafven till befordran.
 • Illa brukadt blir illa bergadt.
 • Illa börjadt blir illa lyktadt.
 • Illa hördt blir illa fördt.
 • Illa knarrar osmord vagn.
 • Illa strider hufvudlös här.
 • Illa tuktad gör illa luktad.
 • In i en tillykt mun kommer ingen fluga.
 • Inbillning är värre än pesten.
 • Ingen af råttorna vill hänga bjellran på katten.
 • Ingen allt, ingen intet.
 • Ingen barnlek, när gamla gumman dansar.
 • Ingen blir en god herde, förrän han fått allvarsamt att göra med ulfvarna.
 • Ingen blir en god sjöman, så länge han icke gått igenom några stormar.
 • Ingen by så liten att der ju ej finnes en smed.
 • Ingen dör arfvingelös.
 • Ingen fader så arg, att han ej vill ha en from son.
 • Ingen fiende är så ringa, att han ej kan tillfoga någon skada.
 • Ingen får dömas ohördan.
 • Ingen föda utan möda.
 • Ingen födes mästare.
 • Ingen gråter i barnsäng, att hon kom för sent i brudsäng.
 • Ingen har så sällan gäster som gästgifvaren.
 • Ingen har ångrat att han ätit for litet.
 • Ingen häst är så god, att han ej kan snafva.
 • Ingen kan passa bättre till klockare, än en afsatt prest.
 • Ingen kan springa öfver sin egen skugga.
 • Ingen kan tjena två herrar.
 • Ingen kan vara alla till lags.
 • Ingen munkkåpa så helig, att inte fan kan krypa in i den.
 • Ingen regel utan undantag.
 • Ingen ros utan törnen.
 • Ingen rättighet utan skyldighet.
 • Ingen rök utan eld.
 • Ingen skam att lära.
 • Ingen sorg utan syster.
 • Ingen större skam än den att ej vilja lära.
 • Ingen svårighet för den att vinna befordran, som har biskopen till morbror.
 • Ingen söker en annan bakpå ugnen, som ej sjelf varit der förut.
 • Ingen ung qvinna tar sig en gammal man for Guds skull.
 • Ingen vet hvad som finnes i säcken, förrän den blir upplöst.
 • Ingen vet, hvem den andre ärfver.
 • Ingen vän i spel.
 • Ingen är domare i egen sak.
 • Ingen är fullt olycklig.
 • Ingen är för gammal att lära.
 • Ingen är herre till sjös.
 • Ingen är profet i sitt eget land.
 • Ingen är så döf som den som ej vill höra.
 • Ingen är så god att han ej har något lyte; ingen så elak att han ej har någon dygd.
 • Ingen är så god kusk att han ej någon gång kan stjelpa.
 • Ingen är så lycklig att inte något fattas honom.
 • Ingen är så lång, att han ej behöfver sträcka sig; ingen så liten, att han ej behöfver bocka sig.
 • Ingen är så stark, att han ej finner sin öfverman.
 • Ingen ört hjelper emot döden.
 • Ingenting bör ske med hast, utom att fånga loppor.
 • Ingenting duger oförsökt.
 • Ingenting förmår hindra kärleken.
 • Ingenting torkar hastigare än tårar.
 • Ingenting är besvärligt, när man gör det gerna.
 • Ingenting är så ringa, att det ej duger till något.
 • Ingenting är så väl gjordt, att det ej kan lastas.
 • Intet djur är så ringa, att det ej vill med sin like springa.
 • Intet göra är illa göra.
 • Intet ondt som inte har något godt med sig.
 • Intet plåster finnes för ett kränkt och såradt namn.
 • Intet större kors än huskors.
 • Intet svar är också svar.
 • Intet vin utan drägg.
 • Intet är beständigt under solen.
 • Intet är godt i ögat, men ondt i magen.