J.

 
 • Ja och nej gör trätan lång.
 • Jaga och intet fä gör jägaren trög.
 • Jordens frukter höstas blott hvart år, men vänskapens hvarje dag.

 • Ju argare skalk, desto bättre lycka. (Jfr Ps. 73).
 • Ju djupare brunnen gräfves, desto mera vatten finner man.
 • Ju dyrare, ju kärare.
 • Ju fetare köket är, desto magrare blir testamentet.
 • Ju flera barn, ju flera »Fader vår»; ju flera Fader vår, ju större välsignelse.
 • Ju flera barn, ju flera oxar.
 • Ju flera kockar, dess sämre soppa.
 • Ju flera lagfarne, dess mera processer.
 • Ju flera man, dess bättre lycka.
 • Ju flera smycken jungfrun bär, dess mindre kyskhet finnas plär.
 • Ju färre rätter, dess mera helsa.
 • Ju förr man börjar, dess förr man slutar.
 • Ju hårdare skalet, ju sötare kärnan.
 • Ju högre uppsatt du är, dess mer ödmjuka dig.
 • Ju kärare barn, ju skarpare ris.
 • Ju längre man lefver, dess mer får man lära.
 • Ju längre på dagen, dess vackrare folk.
 • Ju magrare hund, dess fetare loppor.
 • Ju mera brunnen öses, desto bättre blir vattnet.
 • Ju mera gångbar en vara är, dess lägre står hon i pris.
 • Ju mera man har, ju mer vill man hafva.
 • Ju mera man rörer i gödselhögen, desto värre luktar den.
 • Ju mera man smeker katten, ju högre sätter han upp rumpan.
 • Ju mera man sofver, ju mer vill man sofva.
 • Ju mera man vill, ju mindre man får.
 • Ju mera man ömkar barnet, ju mera gråter det.
 • Ju mera skabben klås, ju mera kliar den.
 • Ju närmare kyrkan, dess längre från Gud.
 • Ju närmare kyrkan, dess senare der.
 • Ju närmare källan, dess klarare vatten.
 • Ju närmare Rom, dess sämre kristen.
 • Ju rikare, ju armare.
 • Ju större lycka, ju mera afund.
 • Ju större nåd, ju större onåd.
 • Ju större skara, ju mera bön.
 • Ju sötare himmel, ju bittrare verld.
 • Ju ädlare blod, ju mildare mod.
 • Ju äldre, ju girigare.
 • Ju äldre verlden blir, ju svagare blir slägtet.