K.

 
 • Kaka söker maka.
 • Kalfven stångas förrän han fått horn.
 • Kalla icke på fan, han kommer nog objuden.

 • Kan du inte lyfta stenen, så välta honom.
 • Kan du inte springa öfver, så kryp under.
 • Kappa och krage göra ingen prest.
 • Kasta inte bort det gamla ämbåret, förrän du vet om det nya håller vatten.
 • Kasta ut kroken, det nappar väl någon gång.
 • Katten hade väl gema fisken, men vill inte väta sina fotter.
 • Katten vet nog hvem han smeker.
 • Katten är aldrig så slät, att han inte har skarpa klor.
 • Kattens lek är råttans död.
 • Klaga för hyndan, att valpen bet.
 • Klockarens ko får beta på kyrkogården.
 • Klokhet har ögon i nacken.
 • Klokhet sätter mannen på sätet.
 • Klokhet öfvervinner starkhet.
 • Klokheten är alla förrättningars jordegumma.
 • Klokt bara lefver inte länge.
 • Klokt hufvud ger vist råd.
 • Klokt råd har ej alltid framgång.
 • Kläderna göra icke mannen.
 • Knåp lider.
 • Kommer dag, så kommer råd.
 • Kommer hjorten väl i kärret, så är han svår att vädra.
 • Kommer skökan i hjertat, kommer hon ock snart i pungen.
 • Kommer väl åter den dagen, då kon behöfver sin rumpa.
 • Kon ger inte alltid mjölk, när mjölkerskan vill.
 • Kon mjölkar inte mer, för det byttan är stor.
 • Konsten att dö kan icke nog läras.
 • Konsten behöfver lycka och lyckan konst.
 • Konsten har en gyllene botten.
 • Konsten har ingen större fiende än okunnigheten.
 • Konsten växer inte på träd.
 • Konsten är en god tärepenping.
 • Konsten är ingen tung börda.
 • Konsten är lång, men lifvet kort.
 • Konsten är lättare lastad än lärd.
 • Konsterna äro mångahanda, sa’ gumman, åt välling med syl.
 • Korf är en osund mat, sade katten till hunden.
 • Korfven bör ätas medan den är varm.
 • Korgen ökar sorgen.
 • Korpen blir ej hvitare, fastän man tvålar honom.
 • Korset måste bäras af ungdomen.
 • Kort aftonmåltid gör lång lifstid.
 • Kort fröjd har ofta lång ånger.
 • Kort och terning äro en oviss bergning.
 • Kort visa är snart qväden.
 • Koxa innan du flyger.
 • Krediten hjelper många upp, men lika många ned.
 • Krig föder krig.
 • Krig fores för fredens skull.
 • Krig kastar lag under bänk.
 • Krig tuktar land och folk.
 • Krig utan medel är kropp utan senor.
 • Kriget har en lång rumpa.
 • Kriget är ljuft för den det aldrig smakat.
 • Kristendomen är kunskapens blomma.
 • Kristna kriga mot kristna, men den ene djefvulen icke mot den andre.
 • Krokigt träd bär ock god frukt.
 • Krokigt träd duger också att bränna kol af.
 • Krukan går så länge efter vatten, tills hon går sönder.
 • Kräslighet letar efter tiggarstafven.
 • Kullig oxe kan också stångas.
 • Kunde krig vinnas med skrål, så vore åsnan en hjelte.
 • Kunde tjufven svärja sig från galgen, så blef han aldrig hängd.
 • Kungens nåd är som dagg på gräset. (Sal. Ordspr.)
 • Kyrkan bör stå midt i byn.
 • Kyrkan är aldrig så full, att inte presten får rum.
 • Kyrkan är ett gammalt hus och fan en skalk.
 • Kyss är kärleks båd.
 • Känd sak är så god som vittnad.
 • Känna sig sjelf är största konst.
 • Kära kittel, sota inte grytan.
 • Kärlek gör dårskap.
 • Kärlek och hosta (äfven kärlek, rök, hosta och pengar) låta icke dölja sig.
 • Kärlek utan genkärlek är en fråga utan svar.
 • Kärlek utan nytta är en otidig frukt.
 • Kärlek vinnes med kärlek.
 • Kärleken finnes ej på torget fal.
 • Kärleken får pröfva både sött och surt.
 • Kärleken går utföre.
 • Kärleken gör de visa galna.
 • Kärleken gör sjelfva stenen vek.
 • Kärleken har alltid sin plåga.
 • Kärleken har en söt begynnelse, men en besvärlig ända.
 • Kärleken kan icke dölja sig.
 • Kärleken lider ingen medbroder.
 • Kärleken regerar utan lag.
 • Kärleken ser inte till personen.
 • Kärleken tränger igenom pansar och sköld.
 • Kärleken växer i hvarje jordmån.
 • Kärleken är blind.
 • Kärleken är blindare än mullvaden.
 • Kärleken är ostyrig.
 • Kärleken är outtröttlig.
 • Kärleken är som daggen, den faller lika så lätt på brännässlan som på liljeblad.
 • Kärleken är tankfull.
 • Kärt barn gör ofta sorgen tung.
 • Kärt barn har många namn.
 • Kärt vill kärt hafva.
 • Kärt öga ser ingen brist.
 • Köp aldrig något som du inte behöfver, endast derföre att du får det för godt pris.
 • Köp går fram, men icke tillbaka.
 • Köp i tid, så har du i nöden.
 • Köp inte af den, som du skall stå med hatten i hand for.
 • Kött och blod är en elak styrman.
 • Köttstycket hänger aldrig så högt, att inte hunden väntar sig få benet.

 

 

%MCEPASTEBIN%