Ö.

 • Ödets lotter falla ojemnt.
 • Ödmjuk fattigdom är bättre än högmodig rikedom. Ödmjuk tjenst får hög lön.
 • Ödmjukhet är ungdomens prydnad.

 • Öfning ger färdighet.
 • Öfning gör mästaren.
 • Öfvadt vett är bästa vett.
 • Öfver höfvan, öfver nyttan.
 • Öfver krogvinning hvilar ingen Guds välsignelse. Öfverflöd gör hungersnöd (äfven gör matleda). Öfvergif ej din verkstad, så skall din verkstad ej öfvergifva dig.
 • Öfverläggningen är allt i allom.Öfvermod gör dig ej god.
 • Öfverstånden vedervärdighet är den största lycksalighet.
 • Ögat och äran tåla minst.
 • Ögat och örat blifva aldrig mätta.
 • Ögat tros mer än örat.
 • Ögat vill alltid hafva mer än magen tål vid.
 • Ögat är den största förrädaren.
 • Ögat är själens spegel.
 • Ögontjenst är ingen tjenst.
 • Öl gör blodet tjockt och tankarna tunga.
 • Öl och bröd gör kinder röd.
 • Öppna dörren för en liten last, så kommer snart en stor efter.
 • Öppen kista gör dristig tjuf.
 • Örnen fiskar inga flugor.
 • Ost, vest, — hemma bäst.
 • Östanväder och qvinnoträta böljas med storm och
  lyktas sällan utan väta.

 

%MCEPASTEBIN%