P.

 • Pack slåss och pack förlikes.
 • Papperet rodnar icke.
 • Peder hjelper sig sjelf.

 • Pennan har godt minne.
 • Penning i pungen gör glad i hågen.
 • Penningar förklara texten i lagen.
 • Penningar förmå mycket, kärleken allt.
 • Penningar och ära locka många till att lära.
 • Penningar tala mer än tolf nämndemän.
 • Penningar äro den bästa reskamrat.
 • Penningar äro goda varor: de gälla både vinter ock sommar.
 • Penningen har många vänner.Penningen pröfvar mannen.
 • Penningen är en god tjenare, men dålig herre.
 • Penningen är en vandringsman.
 • Perlan ligger stundom i smutsen.
 • Pilgrimsfärd gör sällan helig.
 • Plöja och gräfva ger röda kinder.
 • Prakt foder afund.
 • Presten, klockarn och hunden tjena födan med munnen.
 • Prisa ingen lycksalig, förrän han är död.
 • Prisa varsamt, lasta sparsamt.
 • Pruta nätt och betala rätt gör bästa sätt.
 • Prydd krigsman skrämmer ingen fiende.
 • Pröfva guld i glöd och vän i nöd.
 • På andra sidan om berget bor också folk.
 • På den sten som ofta vältas, växer ingen mossa.
 • På dålig åker skär man sällan godt korn.
 • På främmande hundar och andras barn kastas allt bröd förgäfves.
 • På höga stolar sitter man illa.
 • På klorna igenkännes lejonet.
 • På mycket skratt känner man dåren.
 • På pengarna kan man ej lukta, hvarmed de äro förtjenta.
 • På stora sjöar gå stora vågor.
 • På villig häst skall man ej bruka sporrar.
 • På örat kännes åsnan, på talet narren.

%MCEPASTEBIN%