R.

 
 • Rak ved är lätt att klyfva.
 • Rakt fram är närmaste vägen.
 • Rasker ung blir gammal tung.

 • Raskt vågadt är halft vunnet.
 • Ratar man agnen, går man lätt miste om kärnan.
 • Redlighet rosar sig sjelf.
 • Regera är lysande träldom.
 • Regn och besök äro goda, när de icke komma i ötid.
 • Ren hand går säker genom land.
 • Renlighet är en god sak, sade käringen, när hon vände sin särk julafton.
 • Rent hjerta och friskt mod passar bra till alla kläder.
 • Rent är snart tvättadt.
 • Ridande sven vill hafva åkande mö.
 • Rifna kryddor lukta väl.
 • Rik man spörjer alltid, hur fattig man mår.
 • Rik mans dotter och fattig mans föl komma snarast i bruk.
 • Rik nog den som nöjd är.
 • Rik på ord, fattig på gerning.
 • Rik qvinna och kornfet häst yttra snart mod.
 • Rike dårar äro vise mäns skattmästare.
 • Rikedom blir väl lastad, men aldrig förkastad.
 • Rikedom gör oro.
 • Rikedom har ock sin plåga.
 • Rikedom hindrar icke dårskapen.
 • Rikedom är Guds lån.
 • Rikedomen är tjenare hos en vis, men herre hos en dåre.
 • Rikt folk är hemma öfverallt.
 • Rikt folks döttrar och fattigt folks kalfvar bli snart stora.
 • Ringa kall har tryggan vall.
 • Ris gör dåren vis.
 • Ris gör godt barn.
 • Rom byggdes icke på en dag.
 • Rosa bergen, men stanna på slätten.
 • Rosa inte fisken förrän du har den på disken.
 • Rosad last är dubbel synd.
 • Ruskigt här, sa' fan, föll i vigvattensfunten.
 • Ryktet dräper mannen.
 • Ryktet går längre än mannen.
 • Ryktet ljuger sällan (äfven: ofta).
 • Ryktet sofver icke.
 • Ryktet växer medan det löper.
 • Råd är intet råd, om det ej gifves i tid.
 • Råd är lättare att gifva än taga.
 • Råttor trifvas ej i öde hus.
 • Rädd man bockar sig för smällen.
 • Rädd man vinner ingen stad.
 • Rädd man är lyckan tunn.
 • Rädda gossar ha icke framgång hos vackra flickor.
 • Rädda hundar skälla mest.
 • Räddhåga ger fötter.
 • Rädsla gör landet otryggt.
 • Räf fångas stundom med räf.
 • Räfven byter sitt hår; men icke sin gamla art.
 • Ränta är en gnagande mask.
 • Räntor och hyror sofva aldrig.
 • Rätt blir rätt, om än orättvisan sitter på domarestolen.

 

%MCEPASTEBIN%