T.

 
 • Tacka Gud för ditt och unna nästan sitt.
 • Tacklös gerning är alltid tung.
 • Tag emot lyckan, medan hon bjuds.

 • Tag en junfru på tjugo år, en vän på femtio.
 • Taganderätten är aflagder.
 • Tager man vatten öfver hufvudet, så rinner det ned i ärmarna.
 • Tala ej om rep i hängd mans hus.
 • Tala ger naturen, men förstånd lärer tiga.
 • Tala ingenting så hemligt, att du ej törs säga det offentligt.
 • Tala mindre, tänk mer.
 • Tala mycket och derjemte väl faller sällan på en menniskas lott.
 • Tala mycket är icke tecken till godt förstånd.
 • Tala utan att tänka är skjuta utan att sigta.
 • Tala är silfver, tiga är guld.
 • Tand för tunga gör helbregda lunga.
 • Tand för tunga passar väl både gamla och unga.
 • Tankarna i himmelen, handen i fatet.
 • Tankarna löpa tullfritt. (Jfr Ebr. 4: 12, 13).
 • Tankfull som en förlofvad mö.
 • Tid gifver ära och tro gifver bröd.
 • Tid, ord och ungdom kunna ej fås tillbaka.
 • Tid är pengar.
 • Tiden har vingar.
 • Tiden läker alla sår.
 • Tiden är den dyrbaraste af alla egodelar.
 • Tidig gåfva förtjenar dubbel tack.
 • Tidigt blomster vissnar tidigt.
 • Tidigt bröllop, långvarig kärlek.
 • Tidigt i säng och bittida upp gör en man sund, rik och vis.
 • Tidigt nog, när det är väl nog.
 • Tids nog att ropa »hej!» när man kommit öfver bäcken.
 • Tids nog att räkna kycklingarna, när de blifvit utkläckta.
 • Tids nog att sälja huden, när björnen är skjuten.
 • Tig sjelf, så tiga andra äfven.
 • Tiga kommer sällan till tings.
 • Tiga och lida stillar mycken qvida.
 • Tiga och tänka kan ingen kränka.
 • Tiggaren försmår ingen allmosa och hunden ingen korf.
 • Tiggarorden är den största orden.
 • Tiggarpåsen blir aldrig full.
 • Tiggarstafven är tung.
 • Till en hård knagg hörer en svår klubba.
 • Till ett hushåll höra fyra skillingar: en nödskilling, en sparskilling, en täreslrilling och en järeskilling.
 • Till ett träfat hör trälock.
 • Till sanningens begrafhing behöfvas många spadar.
 • Till sådan vigg vill det sådan klubba.
 • Tillbjuden tjenst blir ofta försmådd.
 • Tillfället gör tjufven.
 • Tillslutes en dörr, så öppnas en annan.
 • Tio fattiga kunna sämjas i ett hus, men icke två kungar i ett land.
 • Tistel är den bästa sallaten för åsnan.
 • Tjensten går framför allt.
 • Tjock hundhud aktar ej loppbett.
 • Tjufven förstår ej hur ärligt folk föder sig.
 • Tjufven och gömmaren äro lika goda.
 • Tjufven tänker att hvar man stjäl.
 • Tjufvens värja är stjäla och svärja.
 • Tok blir sent klok.
 • Toker gjorde som galen bad.
 • Tom pung, bedröfvadt hjerta.
 • Tom säck kan illa stå upprätt.
 • Toma ax växa alltid högt.
 • Toma hundar jaga bäst.
 • Toma käril slamra mest.
 • Toma nötter simma ofvanpå.
 • Toma tunnor bullra mest.
 • Tomt hus står gerna öppet, men rikt stängs till.
 • Torr ved gör en stark eld.
 • Trampa inte katten på svansen, ty då vänder han klorna till.
 • Tre gånger byta om bostad går upp emot en husbrand.
 • Tre komma vanligen väl öfverens: boktryckare, bokbindare och bokhandlare.
 • Tre onda ting i ett hus: rök, vägglus och en arg qvinna.
 • Tre ting bör man hålla sig väl med: sin hustru, sin mage ooh sitt samvete.
 • Tre ting kunna illa styras när de få öfverhand: pöbeln, eld och vatten.
 • Tre ting äro alltid vissa.
 • Tro ej din vän, förrän i ätit upp en halfspann salt tillsammans.
 • Tro ger bröd, otro ger nöd.
 • Tro icke allt hvad som säges, det ljuges stugor emellan.
 • Tro icke träguden, utan att han gör järtecken.
 • Tro ingen vän obepröfvad.
 • Tro och lofven bestå i gerning oeh icke i ord.
 • Troheten finner man snarast i hundkojan.
 • Trollen bo ock i heliga hus.
 • Trädet faller ej vid första hugget.
 • Trägen vinner.
 • Trätor och kif göra armt lif.
 • Trött oxe trampar tungt.
 • Tukt och lära ger bröd och ära.
 • Tukt och ära är den bästa hemgift.
 • Tungan hafver inga ben, dock knäcker hon stundom ryggkotan.
 • Tungan leker på tandasår.
 • Tungan är hjertats tolk.
 • Tungt sinne gör en trög lärjunge.
 • Tuppen styr lättare tolf höns än mannen en qvinna.
 • Tvungen ed är Gud led.
 • Tvungen from vänder snart om.
 • Tvungen kärlek, sminkad skönhet och vårdagssnö vara icke länge.
 • Tvungen ära är ingen ära.
 • Tvunget äktenskap skaffar hjerteve.
 • Två hundar förlikas icke om ett ben.
 • Tvång gör lagen vrång.
 • Tvänne fåglar bygga bo, en lefver i oro.
 • Tvänne hårda stenar mala icke godt mjöl.
 • Tvänne kunna ljuga den tredje i galgen.
 • Tvätalig man gifves intet vitsord.
 • Tycke och smak kan ingen förta’.
 • Tyst hund är ej att lita på.
 • Tyst min mun, så får du socker.
 • Tystlåten man kan mycket betros.
 • Tystlåten qvinna är guld värd.
 • Tystlåtenhet ar klokhetens nyckel och vishetens helgedom.
 • Tystnaden har ock sin vältalighet.
 • Tystnaden är icke långlifvad.
 • Tål och lid, så vinner du allting.
 • Tålamod är en kristens hj el temod.
 • Tålamod öfvervinner allt; öfvervinner starkhet; öfvervinner surkål.
 • Tålig man trifs.
 • Tårarna torka snart vid en annans olycka.
 • Tåren är uppriktighetens broder.
 • Tänk först och tala sen.
 • Tänk i dag, tala i morgon.
 • Tänk ofta på döden, så skrämmer han dig vicke.
 • Tänk på ändan, så gör du aldrig illa.
 • Tänkte tjufven på galgen, så stule han aldrig.

 

%MCEPASTEBIN%