U.

 • Ugnen om sommaren och soldaten i fred aktas mindre.
 • Ulf är ökänd man.
 • Ulfhjerta döljes ofta under fårpelsen.

 • Ulfven aktar intet lejdebref.
 • Ulfven biter ej får på den mark han är född.
 • Ulfven biter ock räknade får.
 • Ulfven byter väl hår, men icke sinne.
 • Ulfven får nog orsak med lammet, fastän det dricker nederst i bäcken.
 • Umgänge med en är intet, med två lagom, med tre for mycket.
 • Undan regnet, under takdroppet.
 • Under hvit aska ligga ofta glödande kol.
 • Under låga tak bo ofta höga själar.
 • Under svår storm kastar man ock hvad kärast är öfver bord.
 • Ung engel kan blifva gammal djefvul.
 • Ung hustru är gammal mans död.
 • Ung häst skall ha gammal ryttare.
 • Ung kan dö, gammal måste dö.
 • Ung rytare, gammal skrytare.
 • Ung spar, gammal har.
 • Ung van, gammal gör.
 • Unga dagtjufvar, gamla spetsbofvar.
 • Unga hundar hafva skarpa tänder.
 • Unga slösare (äfv. spelare), gamla tiggare.
 • Ungdom och visdom följas sällan åt.
 • Ungdomen rasar, sa’ käringen, sprang öfver ett halmstrå.
 • Ungdoms möda är ålderdoms ro.
 • Ungdoms planta är ålderdoms frukt.
 • Ungt blod har hämndfullt mod.
 • Ungt blod är fullt af mod.
 • Ungt träd låter lätt böja sig.
 • Ungt umgänge gör gammal vänskap.
 • Uppenbart straff är bättre än hycklad vänskap.
 • Uppror med skada gror.
 • Uppskjut aldrig till i morgon, hvad du kan göra i dag.
 • Uppätet bröd är surt att betala.
 • Ur askan, i elden.
 • Ur ett hvitt ägg kan ofta komma fram en svart kyckling.
 • Usel höna, som ej kan föda en kyckling.
 • Utan blygsamhet ingen heder.
 • Utan frestelse gifs ingen dygd.
 • Utan råd är oråd.
 • Utan sanning ingen frid.
 • Utan strid ingen seger.
 • Utan söndag ingen söckendag.
 • Utan vin och bröd varder kärleken död.
 • Utanpå blank, invändigt krank.
 • Utanskriften visar hvarthän brefvet skall.
 • Utför backen går alltid lätt.
 • Uti den som ofta ler, man en dåres afbild ser.
 • Utur en mun kan både varmt och kallt blåsas.

 

%MCEPASTEBIN%