Y.                                                     

  • Yfs icke öfver lyckan, hon vänder snart ryggen till.
  • Ytan bedrager ofta.
  • Ytterligheterna ligga hvarandra nära (mötas).